Kuka on Päätalo-Naatikka

Kalle Päätalo-seura ry on 9.5.1999 4 pykälässä tekemällään johtokunnan päätöksellä perustanut Päätalo-Naatikka arvonimen ja samalla määrittelee arvonimen antamiseen seuraavat säännöt:

Myöntämisen laajuus

 1. Kalle Päätalo-seuran johtokunta päättää valinnasta vuosittain.
 2. Juhlavuonna nimetään viisi (5) henkilöä, tämän jälkeen vuosittain yksi ansioitunut henkilö,jonakin vuonna voidaan jättää nimeämättäkin.
 3. Päätalo-Naatikan kunniakirjat numeroidaan.

Kirjailijaan liittyvä kulttuurityö:

 1. Kirjailija-professori Kalle Päätalon elämäntyön kunnioitus ja arvostus.
 2. Kunnioittaa ja vaalii metsätyön ja rakentamisen historiaa.

Työ seuran hyväksi

 1. Tiedostaa Kalle Päätalon seuran työn merkittäväksi suomalaiseksi kulttuurityöksi: kansallisten arvojen kunnioitusta, kulttuurin ja perinteen tallentamista ja vaalimista.
 2. Työ, joka on antanut Päätalopäivien osallistujille rikkaita, mielenkiintoisia, paljon elämyksiä antavia hetkiä, kokemuksia ja muistoja.
 3. Työ Päätalopäivien onnistumiseksi ja kehittämiseksi.

Päätalo-Naatikan tuntomerkkejä ovat:

 1. Pitkäaikainen, vähintään kymmenen (10) vuoden työ Päätalolaisuuden hyväksi.
 2. Vaatimaton, nöyrä, työssä paljon sydäntä mukana.
 3. Pyyteetöntä työtä, ei toimi itsensä, vaan asian puolesta.
 4. On sisäistänyt suurella rakkaudella ja sydämellä Kalle Päätalon merkityksen koko Suomen kansalle.

Kaikki Päätalo-Naatikat

  1. Veijo Jussila 3.7.199
  2. Paavo Rautiainen 3.7.1999
  3. Signe Hiltula 3.7.1999
  4. Sinikka Rahikainen 3.7.1999
  5. Juhani Mällinen 3.7.1999
  6. Ville Tikkanen 9.7.2000
  7. Leena Päätalo 30.6.2001
  8. Raimo Aro 6.7.2002
  9. Kyllikki Taivalkoski 5.7.2003
  10. Jouko Knuutinen 10.7.2004
  11. Eero Marttinen 9.7.2005
  12. Esko Myllymäki 8.7.2006
  13. Helvi Horsma 5.7.2008
  14. Maija-Liisa Halonen 4.7.2009
  15. Mikko Ihalainen 4.7.2009
  16. Ari Jalava 10.7.2011
  17. Matti Puolitaival 9.7.2016
  18. Anne Hoikkala 5.11.2016
  19. Kati Haapasalo 2019
  20. Lea Räisänen 2019