Toimintakertomus 2020

HALLINTO

 

KOKOUSTOIMINTA

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Vuosikokous pidettiin Päätalo-keskuksella 7.6.2020.

TALOUS

Opetus- ja kulttuuriministeriön lakkautettua seuran avustamisen ovat jäsenmaksutulot suurin tulonlähde. Lisäksi tuloja saadaan Päätalosanomien ja Iltapihti pirtinpäällä –murresanakirjan myynnistä. Säästötoimien johdosta seuran taloutta on saatu tasapainotettua ja talouden tasapainottamiseen edelleen tullaan kiinnittämään huomiota.

Vuoden 2020 talous oli 2387,39 euroa ylijäämäinen johtuen siitä, että Päätaloviikon kuluja ei ollut. Jatkossa pyritään hakemaan kaikkia mahdollisia ulkopuolisia avustuksia.

JÄSENISTÖ

31.12.2020 henkilöjäseniä seurassa oli 387 ja ainaisjäseniä oli 150, yhteensä 537 jäsentä.

Henkilöjäsenmaksu oli 20 €, ainaisjäsenyys 200 € ja yhteisöjäsenyys 250 €.

MUISTAMISET

Myönnettiin 100 euron stipendi lukion opettajien nimeämälle ylioppilas Annastiina Vääräniemelle.

TIEDOTTAMINEN

Päätaloseurasta ja sen tapahtumista tiedotettiin internetissä seuran www sivuilla joiden kautta voi myös liittyä seuran jäseneksi. Salme Koskelon tekemät ja ylläpitämät nettisivut ovat saavuttaneet suuren suosion niin seuran jäsenistön kuin Päätalon lukijoidenkin keskuudessa.

Vuonna 2016 siirryttiin kokeiluluonteisesti yhteen jäsenpostitukseen jossa jäsenille lähetettiin maaliskuussa jäsenkirje/vuosikokouskutsu, jäsenmaksulasku sekä Päätalosanomat ja Päätaloviikon ohjelmalehtinen. Jäsenistön osalta ei tullut huomautuksia postituksen suhteen eikä käytäntö näkynyt jäsenmaksujen määrässä. Käytäntöä jatkettiin myös vuosina 2017 -2020. 

JULKAISUTOIMINTA

Päätalosanomat-lehti julkaistiin huhtikuussa 2020, painos oli 1000 kpl. Päätalosanomat postitettiin jäsenistölle ja sitä oli myynnissä Kallioniemessä, Päätalo-keskuksessa ja paikallisissa liikkeissä.

Lehden päätoimittajana oli Jorma Räisänen, toimituskunnan muina jäseninä olivat Sinikka Rahikainen, Veijo Jussila, Kati Koivukangas, Aini Vääräniemi, Salme Koskelo ja Raimo Aro.

ARKISTO

Seuran arkisto sijaitsee Päätalokeskuksen varastotilassa koulukeskuksella. Arkistoon on vuosien aikana kertynyt runsaasti säilytettävää materiaalia mm. seuran pöytäkirjat, asiapaperit, valokuvia, videoita ja kasetteja tapahtumista, Päätalosanomia yms. toimintaan liittyvää materiaalia. Arkistoa on alustavasti seulottu ja järjestetty ja työ pyritään saattamaan loppuun mahdollisuuksien mukaan vuonna 2021. Selvittelyjen alla on myös VHS-kasettien sisällön siirtäminen nykyaikaisempaan muotoon.

MYYNTITUOTTEET

Seuran toiminnan tukemiseksi myynnissä on Päätalosanomia ja Unto Ylisirniön laatimaa ”Iltapihti pirtin päälle” –murresanakirjaa. Lisäksi joitakin Päätaloviikoista kertovia videoita sekä pinssejä, cd-levyjä ja seuran 40-vuotisjuhlakyniä.

PÄÄTALOVIIKKO 2020                                                 

Koronapandemian takia Päätaloviikon ohjelmat toteutettiin virtuaalisina.

Ohjelmia katsottiin internetistä seuran linkin kautta 512 kertaa. Muiden kanavien kautta tapahtuneista katselukerroista ei ole tilastoja käytettävissä.

Seuraavanlaista ohjelmaa oli nähtävissä osoitteessa 

https://www.youtube.com/channel/UC__vvy0FIvG-f1DZqtY3bmA/featured?view_as=public 

Tiistai 30.6.2020

klo 13.00: Välähdyksiä Päätaloviikolta 2019: Hautausmaakierros Jylykäs-Jakin kiekerössä, 9 min

Perjantai 3.7.2020

klo 16.00 Välähdyksiä Päätaloviikolta 2018 ja 2019: Tietokilpailu Kalle Päätalon tuotannosta 2018, Kalle Päätalo -seura ry:n 40-vuotisjuhlakahvit 2019,12 min

klo 18.00 Välähdyksiä Päätaloviikolta 2018: Kalle Päätalo -seura ry:n jäsentapaaminen, 9 m

Lauantai 4.7.2020

klo 13.00 Välähdyksiä Päätaloviikolta 2019: Lukijatapahtuma ja pääjuhla, 14 min

Videokoosteen jälkeen FT, Oulun yliopiston suomen kielen lehtori Maija Saviniemen puheenvuoro ja kirjailija, taiteilija Meiju Niskalan tervehdyspuhe.

PÄÄTALOVISA 29.6.-5.7.2020

 Visa oli romaanista Kairankävijä Vikke Nilon juhlavuoden kunniaksi.

1. Mene älypuhelimella tai tietokoneella osoitteeseen https://kahoot.it/.

2. Syötä Game PIN -kohtaan 03385323   

3. Paina ENTER

4. Kirjoita Enter nickname -kohtaan nimesi tai nimimerkkisi

5. Paina Ok, go!

Visan henkeen kuului, että kukin osallistuu vain kerran eikä pelata vilunkia!

Kisan voitti nimimerkki jaripetteri64 tuloksella 22/25. Toiseksi tuli nimimerkki Musti tuloksella 19/25, kolmanneksi Mika77 tuloksella 15/25. Nimimerkkien takana olevat henkilöt eivät ole ilmoittautuneet palkintojen perille toimittamista varten.

PÄÄTALOVIIKON PÄÄTÖS 5.7.2020

Koronarajoituksista johtuen varsinaisia viikon päätössanoja ei esitetty.  Jumalanpalveluksessa Raimo Aro luki lukukappaleena luomiskertomuksen. Jumalanpalveluksen jälkeen Raimo Aro ja Osmo Buller kunnan edustajana laskivat luonnonkukista kerätyn kimpun sankarihaudoille.

Toimintasuunnitelma 2021

SEURAN TAVOITE

 1. Kalle Päätalon henkilöön ja tuotantoon kohdistuvan mielenkiinnon ja harrastuksen herättäminen ja edistäminen sekä Kalle Päätalon elämään ja teoksiin liittyvien muistojen ja muun aineiston kokoaminen ja vaaliminen;
 2. Kalle Päätalon henkilön ja tuotannon innoittaman ja muun suomalaisen luovan kirjallisuuden ja taiteen tukeminen sekä niihin liittyvän tutkimustoiminnan edistäminen;
 3. Kaikkinaisen taivalkoskelaisen kulttuurityön vaaliminen ja edistäminen.

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia kulttuuritilaisuuksia ja tapahtumia ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan tarkoituksiaan edistävään julkaisutoimintaan ja pitää yllä toimintaansa tarvittavia tiloja. Yhdistys voi jakaa palkintoja ja apurahoja kirjallisesti lahjakkaille henkilöille. Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja.

KOKOUSTOIMINTA

Johtokunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja yleiskokouksia tarvittaessa.

JÄSENISTÖ JA TIEDOTTAMINEN

Henkilöjäseniä seurassa on vuosittain noin 400 ja ainaisjäseniä n. 150. Päätaloseurasta ja sen tapahtumista tiedotetaan seuran omilla www-sivuilla ja sitä kautta saadaan jatkuvasti uusia jäseniä. Päätaloviikon tapahtumissa jäsenasia on myös tarjolla. Jäsenille lähetetään maalis-huhtikuun vaihteessa Päätalosanomat ja jäsenmaksulasku sekä jäsenkirje/ vuosikokouskutsu. Samalla postitetaan jäsenistölle Päätaloviikon ohjelma.

JÄSENMAKSU:

Vuoden 2021 henkilöjäsenmaksu on 20 €, ainaisjäsenyys on 200 € ja yhteisöjäsenmaksu 250 €.

JULKAISUTOIMINTA

Päätalosanomat lehti julkaistaan keväällä ja postitetaan jäsenistölle. Päätalosanomia sekä aikaisempien vuosien julkaisuja myydään paikallisissa myyntipisteissä sekä Päätaloviikon aikana.

Sidotutetaan Vuosien 1974-2020 Taivalkosken Sanomat ja Päätalo-Sanomat kirjaksi.

Murresanakirja Iltapihti pirtin päälle -kirjaa myydään uudistettuna versiona.

Tarvittaessa julkaistaan muutakin toimintaan liittyvää materiaalia.

 MYYNTITUOTTEET

Seuran toiminnan tukemiseksi myynnissä on Päätalosanomia ja murresanakirjaa sekä videoita eri vuosien Päätalopäiviltä, lisäksi myydään pinssejä, Jokijärven koulu –kortteja ja seuran 40-vuotisjuhlavuonna hankittuja kyniä.

 Päätaloviikko 2021

Kulttuurikierrokset Kalle Päätalon kirjojen kohteisiin sekä hautuumaakierros

Tietokilpailu Päätalon kirjoista

Jäsentapaaminen

Pääjuhla ja lukijatapahtuma

Seura osallistuu juhlajumalanpalveluksen jälkeiseen seppeleenlaskuun sankarihaudoille.

YHTEISTYÖTAHOT JA OSALLISTUJAMÄÄRÄT

Toimitaan yhteistyössä Kallioniemi-Säätiön/Päätalo-instituutin ja Taivalkosken kunnan kanssa Kalle Päätalon arkiston ja hänen perintönsä vaalimisessa sekä museotoiminnan ylläpitämisessä.

Seura on yhteistyössä eri tahojen kanssa ympäri Suomen ja yhteydet Päätalon lukijoihin ulottuvat myös ulkomaille. Seura on jäsenenä Suomen kirjailijoiden nimikkoseura ry:ssä ja yhteyksiä eri kirjailijaseuroihin pidetään yllä. Tilaisuuksia järjestetään yhdessä eri tahojen kanssa mm.Taivalkosken kunta, seurakunta, eläkeläisjärjestöt, kyläseurat ja urheiluseurat.

 MUISTAMISET, APURAHAT JA STIPENDIT

Seura muistaa yhteistyökumppaneitaan syntymäpäivillä ja muissa tilaisuuksissa. Seura on muistanut perustamisestaan alkaen joka kevät Taivalkosken lukion parasta yo. ainekirjoittajaa ja osallistunut Naperoviikon satukilpailun parhaiden palkitsemiseen.

 MUU TOIMINTA

 

 

 

Kalle Päätalo -seura ry

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

 

Varsinainen toiminta

   

Varsinainen toiminnan tuotot yhteensä

 

0

Varsinainen toiminnan kulut

   

Henkilöstökulut

   

Palkkiot

-300

 

Henkilöstökulut yhteensä

 

-300

Muut kulut

   

Päätaloviikon kulut

   

Päätaloviikko; Matka- ja majoituskulut

-1 000,00

 

Päätaloviikko; Palkkiot

-750,00

 

Päätaloviikko; Ruokailu- ja kahvituskulut

-400,00

 

Päätaloviikko; Markkinointi

-200,00

 

Päätaloviikko; Muut kulut

-500,00

 

Päätaloviikon kulut yhteensä

 

-2 850,00

Matkakulut

   

Kilometrikorvaukset

-800

 

Matkakulut yhteensä

 

-800

Markkinointikulut

   

Stipendit ja lahjoitukset

-100

 

Markkinointikulut yhteensä

 

-100

Hallintopalvelut

   

Kirjanpito ja tilintarkastuspalvelut

-400

 

Hallintopalvelut yhteensä

 

-400

Muut hallintokulut

   

Tietoliikenne ja internet-sivut

-300

 

Postikulut

-70

 

Rahaliikenteen kulut

-130

 

Toimisto- ja kopiointikulut

-100

 

Kokous- ja neuvottelukulut

-200

 

Muistamiset

-100

 

Muut kulut

-150

 

Muut hallintokulut yhteensä

,

-1 050,00

Muut kulut yhteensä

   

Varsinainen toiminnan kulut yhteensä

 

-5 500,00

Varsinainen toiminta yhteensä

 

-5 500,00

     

Tuotto-/kulujäämä

 

-5 500,00

     

Varainhankinta

   

Varainhankinnan tuotot

   

Jäsenmaksutulot

8 000,00

 

Myyntitulot

2 500,00

 

Varainhankinnan tuotot yhteensä

 

10 500,00

Varainhankinnan kulut

   

Jäsenkulut

-1 500,00

 

Ostot (myytävät tuotteet)

0

 

Päätalosanomat

-3 300,00

 

Postituskulut (myytävät tuotteet)

0

 

Muut varainhankinnan kulut

-200

 

Varainhankinnan kulut yhteensä

 

-5 000,00

Varainhankinta yhteensä

 

5 500,00

     

Tuotto-/kulujäämä

 

0,00

     

Tilikauden tulos

 

0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomus 2019

Pölkky-teatteri oli ääriään myöten täynnä pääjuhlan aikana.

HALLINTO

 

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 2019

Puheenjohtaja Raimo Aro

Varapuheenjohtaja Osmo Buller

Sihteeri/varastonhoitaja alkaen 26.4.2018 Aini Vääräniemi

Sihteeri 26.4.2018 saakka, rahastonhoitaja Hoikkala Anne

Jäsenasioitten hoitaja Helvi Horsma

 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Puolakanaho Virpi, varalla Helin-Vettenranta Maria

Jussila Veijo, varalla Koivukangas Kati

Saviniemi Maija, varalla Räisänen Jorma

Jalava Mikko, varalla Jalava Ari

Haapasalo Kati, varalla Puolakanaho Marjatta

Nissinen Jouko, varalla Horsma Tuomo

Koskelo Salme, varalla Huttunen Kaarina

Vääräniemi Aini, varalla Kyngäs-Teeriniemi Leila

Horsma Helvi, varalla Alatalo Taisto

Puheenjohtaja  Aro Raimo, toimikausi 2019

Toiminnantarkastajat

Pirjo Jylkäs ja Sirkku Kinnunen

varalla Tarja Kurtti ja Sirkku Kaijala

Raimo Aro on Kallionimi-säätiön hallituksessa seuran adustajana                                                                                                                   

KOKOUSTOIMINTA

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Vuosikokous pidettiin Päätalo-keskuksella 28.4.2019.

 

TALOUS

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön lakkautettua seuran avustamisen ovat jäsenmaksutulot suurin tulonlähde. Lisäksi tuloja saadaan Päätalosanomien ja Iltapihti pirtinpäällä –murresanakirjan myynnistä. Säästötoimien johdosta seuran taloutta on saatu tasapainotettua ja talouden tasapainottamiseen edelleen tullaan kiinnittämään huomiota.

 

Vuoden 2019 talous oli 3791,43 euroa alijäämäinen. Jatkossa pyritään hakemaan kaikkia mahdollisia ulkopuolisia avustuksia.

 

JÄSENISTÖ

 

31.12.2019 henkilöjäseniä seurassa oli 500 ja ainaisjäseniä oli 150, yhteensä 650 jäsentä. Jäsenmäärä oli edellisenä vuonna 630 joten jäsenmäärä on noussut 20 jäsenellä., vuoteen 2015 verrattuna jäsenmäärä on noussut 126 jäsenellä.

Henkilöjäsenmaksu oli 20 €, ainaisjäsenyys 200 € ja yhteisöjäsenyys 250 €.

 

MUISTAMISET

 

Päätalo-naatikan kunniakirja luovutettiin Kati Haapasalolle ja Lea Räisäselle.

Seuran standaari luovutettiin Jokijärven kyläseura ry:lle, Taivalkosken Näyttämölle, Olavi Lahdelle ja Seppo Simolalle.

 

Muut muistamiset:

Myönnettiin 100 euron stipendi lukion opettajien nimeämälle ylioppilas Pauliina Korvalalle.

 

TIEDOTTAMINEN

 

Päätaloseurasta ja sen tapahtumista tiedotettiin internetissä seuran www sivuilla joiden kautta voi myös liittyä seuran jäseneksi. Salme Koskelon tekemät ja ylläpitämät nettisivut ovat saavuttaneet suuren suosion niin seuran jäsenistön kuin Päätalon lukijoidenkin keskuudessa.

Päätaloviikon tapahtumissa jäsenasia oli myös tarjolla.

Vuonna 2016 siirryttiin kokeiluluonteisesti yhteen jäsenpostitukseen jossa jäsenille lähetettiin maaliskuussa jäsenkirje/vuosikokouskutsu, jäsenmaksulasku sekä Päätalosanomat ja Päätaloviikon ohjelmalehtinen. Jäsenistön osalta ei tullut huomautuksia postituksen suhteen eikä käytäntö näkynyt jäsenmaksujen määrässä. Käytäntöä jatkettiin myös vuonna 2017 -2019.  

Vuonna 2019 jäseneksi liittyneistä 95 ei maksanut jäsenmaksua, joten heidät poistettiin jäsenistöstä.

 

JULKAISUTOIMINTA

 

Päätalosanomat-lehti julkaistiin huhtikuussa 2019, painos oli 1000 kpl. Päätalosanomat postitettiin jäsenistölle ja sitä oli myynnissä Kallioniemessä, Päätalo-keskuksessa ja paikallisissa liikkeissä.

Lehden päätoimittajana oli Jorma Räisänen, toimituskunnan muina jäseninä olivat Sinikka Rahikainen, Veijo Jussila, Kati Koivukangas, Aini Vääräniemi, Salme Koskelo ja Raimo Aro.

 

ARKISTO

 

Seuran arkisto sijaitsee Päätalokeskuksen varastotilassa koulukeskuksella. Arkistoon on vuosien aikana kertynyt runsaasti säilytettävää materiaalia mm. seuran pöytäkirjat, asiapaperit, valokuvia, videoita ja kasetteja tapahtumista, Päätalosanomia yms. toimintaan liittyvää materiaalia. Arkistoa on alustavasti seulottu ja järjestetty ja työ pyritään saattamaan loppuun mahdollisuuksien mukaan vuonna 2020. Selvittelyjen alla on myös VHS-kasettien sisällön siirtäminen nykyaikaisempaan muotoon.

 

MYYNTITUOTTEET

 

Seuran toiminnan tukemiseksi myynnissä on Päätalosanomia ja Unto Ylisirniön laatimaa ”Iltapihti pirtin päälle” –murresanakirjaa. Lisäksi joitakin Päätaloviikoista kertovia videoita sekä pinssejä, cd-levyjä ja seuran 40-vuotisjuhlakyniä.

 

PÄÄTALOVIIKKO 1.-7.7.2019                                                                 

 

Seura on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Päätaloviikon ohjelmaa yhdessä Taivalkosken kunnan, Kallioniemi-Säätiö/Päätalo-instituutin, Taivalkosken seurakunnan sekä paikkakunnan eri yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Päätaloviikon tapahtumiin osallistui noin 10000 henkilöä.

KULTTUURIKIERROS Taivalkosken hautausmaalla 2.7.2019

 

Kulttuurikierros Kalle Päätalon Iijoki-sarjan 1920-30-lukujen keskeisten henkilöiden haudoilla. Oppaana toimi Raimo Aro. Osallistujia oli noin 50.

TIETOKILPAILU Kalle Päätalon tuotannosta 5.7.201

Tietokilpailun aluksi Mikko Ihalainen kertoi puheenvuorossaan kilpailun historiasta.

Kilpailukysymykset olivat teoksista Ihmisiä telineillä, Ennen ruskaa, Viimeinen savotta, Kairankävijä, Höylin miehen syksy, Sateenkaari pakenee ja Juoksuhautojen jälkeen. Kilpailukysymykset laati Matti Puolitaival ja kilpailun juonsi Jouko Knuutinen. Kilpailu pidettiin yläkoulun auditoriossa.

Tietokilpailuun osallistui viisi kilpailijaa, Taisto Hämäläinen, Maija Saviniemi, Veijo Toivanen, Pentti Tuoriniemi ja Kalevi Lahti.

 

Sijoitukset

 1. Veijo Toivanen    
 2. Maija Saviniemi    
 3. Kalevi Lahti   

 

40-VUOTISJUHLAKAHVITILAISUUS

 

Tietokilpailun jälkeen seura tarjosi juhlakahvit Päätalo-leivoksen kera yläkoulun ruokalassa. Eläkkeensaajat hoitivat kahvituksen, seura hankki tarvikkeet ja tarjottavat.  

JÄSENTAPAAMINEN 5.7.2019

 

Puheenjohtaja Raimo Aro esitti seuran 40-vuotishistoriikin. Samaan aikaan valkokankaalla pyöri Jorma Räisäsen kokoama diaesitys valokuvista seuran vuosikymmenten varrelta. Puheen aluksi ja päätteeksi Raimo Jokisalmi lauloi ja soitti haitaria.

Jäsentapaamisen ohjelmassa oli kolmatta kertaa tietovisailu Päätalon tuotannosta Maija Saviniemen ja Sari Keskimaan järjestämänä. Tietokilpailu toteutettiin vastaamalla monivalintatehtäviin älypuhelimen tai tabletin kautta. Helvi Horsma voitti tietovisan.

PÄÄTALOVIIKON PÄÄJUHLA JA LUKIJATAPAHTUMA 6.7.2019

 

Pääjuhla pidettiin Pölkky-teatterilla. Raimo Aro avasi ja juonsi tilaisuuden. Kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen sekä Gummeruksen Johanna Laitinen toivat tilaisuuteen tervehdyksensä. Kunnanjohtaja luovutti Tuomo Horsmalle Päätalo-mitalin.

 

Puheenvuorot pitivät kirjailijan tytär VM Riitta Päätalo, Oulun yliopiston suomen kielen professori Harri Mantila ja kirjailija Antti Heikkinen.

PÄÄTALOVIIKON PÄÄTÖS 7.7.2019

 

Päätaloviikon päätössanat lausuttiin Kallioniemessä Herkkoa esittäneen Ismo Määtän toimesta. Kirkossa juhlamessussa puhui Iijoki-sarjan lukenut rovasti Markku Tynkkynen, joka puheessaan yhdisti päivän tekstin ja Kalle Päätalon tuotannon kokonaisuudeksi. Messun jälkeen lippukulkueessa sankarihaudoille Suomen lipun jäljessä airueina toimivat Anne Hoikkala ja Tuomo Horsma. Raimo Aro ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Heli Hietala kunnan edustajana laskivat seppeleen sankarihaudoille. Lisäksi he veivät kukkatervehdykset seuran edesmenneiden puheenjohtajien Oili Taivalkosken, Aarno Taivalkosken ja Paavo Rautiaisen haudoille. Seurakuntatalolla nautittiin juhlakahvit ja tilaisuus päättyi Taivalkosken murteella laulettuun suvivirteen.

 

 

 

 

 

Toimintakertomus 2018

 

 KOKOUSTOIMINTA

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Vuosikokous pidettiin Päätalo-keskuksella 29.4.2018.

TALOUS

Opetus- ja kulttuuriministeriön lakkautettua seuran avustamisen ovat jäsenmaksutulot suurin tulonlähde. Lisäksi tuloja saadaan Päätalosanomien ja Iltapihti pirtinpäällä –murresanakirjan myynnistä. Säästötoimien johdosta seuran taloutta on saatu tasapainotettua ja talouden tasapainottamiseen edelleen tullaan kiinnittämään huomiota.

Vuoden 2018 talous oli 1774,21euroa alijäämäinen. Jatkossa pyritään hakemaan kaikkia mahdollisia ulkopuolisia avustuksia.

JÄSENISTÖ

31.12.2018 henkilöjäseniä seurassa oli 481 ja ainaisjäseniä oli 149, yhteensä 630 jäsentä. Jäsenmäärä oli edellisenä vuonna 599 joten jäsenmäärä on noussut 31 jäsenellä., vuoteen 2015 verrattuna jäsenmäärä on noussut 106 jäsenellä.

Henkilöjäsenmaksu oli 20 €, ainaisjäsenyys 200 € ja yhteisöjäsenyys 250 €.

MUISTAMISET

Seuran kunniajäsenyys myönnettiin Helvi Horsmalle.

Muut muistamiset:

Myönnettiin 100 euron stipendi lukion opettajien nimeämälle ylioppilas Siiri Lämsälle.

Muistettiin 50-vuotiasta Taivalkosken lukiota. Muistettiin Päätalo-naatikka Ari Jalavaa 70-vuotispäivänä.

TIEDOTTAMINEN

Päätaloseurasta ja sen tapahtumista tiedotettiin internetissä seuran www sivuilla joiden kautta voi myös liittyä seuran jäseneksi. Salme Koskelon tekemät ja ylläpitämät nettisivut ovat saavuttaneet suuren suosion niin seuran jäsenistön kuin Päätalon lukijoidenkin keskuudessa.

Päätaloviikon tapahtumissa jäsenasia oli myös tarjolla.

Vuonna 2016 siirryttiin kokeiluluonteisesti yhteen jäsenpostitukseen jossa jäsenille lähetettiin maaliskuussa jäsenkirje/vuosikokouskutsu, jäsenmaksulasku sekä Päätalosanomat ja Päätaloviikon 2016 ohjelmalehtinen. Jäsenistön osalta ei tullut huomautuksia postituksen suhteen eikä käytäntö näkynyt jäsenmaksujen määrässä. Käytäntöä jatkettiin myös vuonna 2017 ja 2018.  

JULKAISUTOIMINTA

Päätalosanomat lehti julkaistiin huhtikuussa 2018, painos oli 1000 kpl. Päätalosanomat postitettiin jäsenistölle ja sitä oli myynnissä Kallioniemessä, Päätalo-keskuksella ja paikallisissa liikkeissä.

Lehden päätoimittajana oli Jorma Räisänen, toimituskunnan muina jäseninä olivat Sinikka Rahikainen, Veijo Jussila, Kati Koivukangas, Aini Vääräniemi, Salme Koskelo ja Raimo Aro.

ARKISTO

Seuran arkisto sijaitsee Päätalokeskuksen varastotilassa koulukeskuksella. Arkistoon on vuosien aikana kertynyt runsaasti säilytettävää materiaalia mm. seuran pöytäkirjat, asiapaperit, valokuvia, videoita ja kasetteja tapahtumista, Päätalosanomia yms. toimintaan liittyvää materiaalia. Arkistoa on alustavasti seulottu ja järjestetty ja työ pyritään saattamaan loppuun mahdollisuuksien mukaan. Selvittelyjen alla on myös VHS-kasettien sisällön siirtäminen nykyaikaisempaan muotoon.

MYYNTITUOTTEET

Seuran toiminnan tukemiseksi myynnissä on Päätalosanomia ja Unto Ylisirniön laatimaa ”Iltapihti pirtin päälle” –murresanakirjaa. Lisäksi joitakin Päätaloviikoista kertovia videoita sekä pinssejä.

 

Toimintakertomus 2017

HALLINTO

 

Johtokunnan jäsenet

Puheenjohtaja   Aro Raimo, toimikausi 2016- 2018

Varapuheenjohtaja Buller Osmo

Sihteeri Aini Vääräniemi

Rahastonhoitaja Hoikkala Anne

                                                                                                            

Varsinainen jäsen               Toimikausi                        

 Koskelo Salme                  2018 - 2020                      

 Vääräniemi Aini               2018 - 2020                    

 Horsma Helvi                    2018 - 2020                       

 Virpi Puolakanaho            2016 - 2018                       

 Jussila Veijo                       2016 - 2018                      

 Maija Saviniemi                2018                       

 Jalava Mikko                     2017 - 2019                         

 Haapasalo Kati                  2017 - 2019                       

 Buller Osmo                       2017 - 2019                       

 

 

Rahastonhoitaja/kirjanpitäjä Anne Hoikkala.

Raimo Aro on Kallioniemi-Säätiön hallituksessa seuran edustajana.

 

Toimintakertomus 2017

 

KOKOUSTOIMINTA

 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Vuosikokous pidettiin Päätalo-keskuksella 23.4.2017.

 

 

TALOUS

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön lakkautettua seuran avustamisen ovat jäsenmaksutulot suurin tulonlähde. Lisäksi tuloja saadaan Päätalosanomien ja Iltapihti pirtinpäällä –murresanakirjan myynnistä. Säästötoimien johdosta seuran taloutta on saatu tasapainotettua ja talouden tasapainottamiseen edelleen tullaan kiinnittämään huomiota.

Suomen Kulttuurirahasto Pohjois-Pohjanmaan rahasto myönsi 3000 euron avustuksen Suomen historiaa Kalle Päätalon kirjoittamana käsittelevän -juhlaseminaarin järjestämiseen.

Vuoden 2017 talous oli  euroa alijäämäinen. Jatkossa pyritään hakemaan kaikkia mahdollisia ulkopuolisia avustuksia.

 

JÄSENISTÖ

 

31.12.2017 henkilöjäseniä seurassa oli 450 ja ainaisjäseniä oli 149, yhteensä 599 jäsentä. Jäsenmäärä oli edellisenä vuonna 568 joten jäsenmäärä on noussut 31 jäsenellä. Vuoteen 2015 verrattuna jäsenmäärä on noussut 75 jäsenellä.

Henkilöjäsenmaksu oli 20 €, ainaisjäsenyys 200 € ja yhteisöjäsenyys 250 €.

 

MUISTAMISET

 

Seuran standardit Salme Koskelolle ja Leevi Haloselle

 

Muut muistamiset:

Myönnettiin 100 euron stipendi lukion opettajien nimeämälle ylioppilas Emilia Tynille.

 

TIEDOTTAMINEN

 

Päätaloseurasta ja sen tapahtumista tiedotettiin internetissä seuran uudistetuilla www sivuilla joiden kautta voi myös liittyä seuran jäseneksi. Salme Koskelon tekemät ja ylläpitämät uudistetut nettisivut ovat saavuttaneet suuren suosion niin seuran jäsenistön kuin Päätalon lukijoidenkin keskuudessa.

Päätaloviikon tapahtumissa jäsenasia oli myös tarjolla.

Vuonna 2016 siirryttiin kokeiluluonteisesti yhteen jäsenpostitukseen jossa jäsenille lähetettiin maaliskuussa jäsenkirje/vuosikokouskutsu, jäsenmaksulasku sekä Päätalosanomat ja Päätaloviikon 2016 ohjelmalehtinen. Jäsenistön osalta ei tullut huomautuksia postituksen suhteen eikä käytäntö näkynyt jäsenmaksujen määrässä. Käytäntöä jatkettiin myös vuonna 2017.  

 

JULKAISUTOIMINTA

 

Päätalosanomat lehti julkaistiin maaliskuussa 2017, painos oli 1000 kpl. Päätalosanomat postitettiin jäsenistölle ja sitä oli myynnissä Kallioniemessä, Päätalo-keskuksella ja paikallisissa liikkeissä.

Lehden päätoimittajana oli Jorma Räisänen, toimituskunnan muina jäseninä olivat Sinikka Rahikainen, Veijo Jussila, Kati Koivukangas, Aini Vääräniemi, Salme Koskelo ja Raimo Aro.

 

ARKISTO

 

Seuran arkisto sijaitsee Päätalokeskuksen varastotilassa koulukeskuksella. Arkistoon on vuosien aikana kertynyt runsaasti säilytettävää materiaalia mm. seuran pöytäkirjat, asiapaperit, valokuvia, videoita ja kasetteja tapahtumista, Päätalosanomia yms. toimintaan liittyvää materiaalia. Arkistoa on alustavasti seulottu ja järjestetty ja työ pyritään saattamaan loppuun mahdollisuuksien mukaan. Selvittelyjen alla on myös VHS-kasettien sisällön siirtäminen nykyaikaisempaan muotoon.

 

MYYNTITUOTTEET

 

Seuran toiminnan tukemiseksi myynnissä on Päätalosanomia ja Unto Ylisirniön laatimaa ”Iltapihti pirtin päälle” –murresanakirjaa. Lisäksi joitakin Päätaloviikoista kertovia videoita sekä pinssejä.

 

 

PÄÄTALOVIIKKO 3.-9.7.2017                                                                   

 

Seura on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Päätaloviikon ohjelmaa yhdessä Taivalkosken kunnan, Kallioniemi-Säätiö/Päätalo-instituutin, Taivalkosken seurakunnan sekä paikkakunnan eri yhteisöjen ja yritysten kanssa.

 

KULTTUURIKIERROS Taivalkosken hautausmaalla 3.7.2017

Kalle Päätalon Iijoki-sarjan 1920-30-lukujen keskeisten henkilöiden haudoilla. Oppaana toimi Raimo Aro.

 

TIETOKILPAILU Kalle Päätalon tuotannosta 7.7.2017

Kilpailukysymykset olivat kirjoista Iijoen kutsu, Muttunut selkonen, Epätietoisuuden talvi, Iijoelta etelään, Pato murtuu, Hyvästi Iijoki ja Pölhökanto Iijoen törmässä.

Kilpailukysymykset laati Matti Puolitaival ja kilpailun juonsi Jouko Knuutinen.

Sijoitukset

 1. Veijo Toivanen, 24 pistettä
 2. Leo Lahtinen, 19½ pistettä
 3. Sari Keskimaa, 10½ pistettä

 

 

JÄSENTAPAAMINEN 7.7.2017

Jäsentapaamisen ohjelmassa oli uudenlainen tietovisailu Päätalon tuotannosta Maija Saviniemen ja Sari Keskimaan järjestämänä. Tietokilpailu toteutettiin vastaamalla monivalintatehtäviin älypuhelimen tai tabletin kautta. Kilpailu sai myönteisen vastaanoton ja sille toivottiin jatkoa.

 

 

PÄÄTALOVIIKON PÄÄJUHLA JA LUKIJATAPAHTUMA

Kalle Päätalo historian kirjoittajana -seminaari 8.7.2017

Tohtori Ritva Ylönen pohti kirjallisuudentutkijan näkökulmasta sitä, mahtuuko Iijoki-sarja historiallisen romaanin tai dokumenttiromaanin lajimääritelmiin. Hän tarkasteli myös sitä, mikä merkitys Päätalon teosten lajimäärittelyllä oli ja on hänen teostensa vastaanottoon.

Historioitsija Teemu Keskisarja pohti Päätalon otetta metsäteollisuuden läpimurtoon ja 1930-luvun suureen lamaan.

Emeritusprofessori Jouko Vahtola aiheena oli sotatiellä Päätalon völjyssä.

Tilaisuuden yhteiskeskustelun juonsi seuran puheenjohtaja Raimo Aro.

Taivalkosken kunnan tervehdyksen tilaisuuteen toi kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tuomo Horsma. Lisäksi tilaisuudessa esiintyi Taivalkosken Nuorisoseuran kansantanssiryhmä Freijat.

Seminaari järjestettiin Suomi 100-juhlavuoden merkeissä.

 

             

 

 

 

 

                                                                             

Yhteystiedot ja hallitus

 

 

Kalle Päätalo-seura ry    y-tunnus 1083555-4

 

 

Yhdistyksen osoite

       Sihteeri Aini Vääräniemi      

puh. +358 40 5187242

sihteeri.paataloseura@gmail.com

Sihteeri Aini Vääräniemi hoitaa  myös tuotemyynnin

________________________________

Jäsenasiat Helvi Horsma jasenrekisteripaatalo@gmail.com.

+358 405784295

________________________________

Rahastonhoitaja/kirjanpitäjä

Anne Hoikkala

paataloseura@gmail.com

+358 40 5924430

 

 

Johtokunta 2018

 

 

 • Nimi

  Aro Raimo
  Buller Osmo
  Horsma Helvi
  Vääräniemi Aini
  Koskelo Salme
  Haapasalo Kaarina
  Jalava Mikko
  Jussila Veijo
  Saviniemi Maija
  Puolakanaho Virpi

 • Tehtävä

  Puheenjohtaja
  Varapuheenjohtaja
  Jäsenasiat
  Sihteeri, tuotemyynti
  Kotisivut

 • Puhelin

  0400 184 227
  040 1908480
  040 578 4295

  050 5721881
  040 866 8431
  045 112 2041
  0400 277 860

  040 723 9189

Säännöt ja historia

Seuran merkki on vuodelta 1979

Kalle Päätalo -seura ry. on perustettu 21.4.1979 Taivalkoskella. Vuoteen 2001 saakka nimenä oli Kalle Päätalon Seura ry.

Kalle Päätalo-seura ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Kalle Päätalo-seura ry ja kotipaikka Taivalkoskeln kunta
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on:
 • Kalle Päätalon henkilöön ja tuotantoon kohdistuvan mielenkiinnon ja harrastuksen herättäminen ja edistäminen, sekä Kalle Päätalon elämään ja teoksiin liittyvien muistojen ja muun aineiston kokoaminen ja vaaliminen
 • Kalle Päätalon henkilön ja tuotannon innoittaman ja muun suomalaisen kirjallisuuden ja taiteen tukeminen, sekä niihin liittyvän tutkimustoiminnan edistäminen
 • Kaikkinaisen taivalkoskelaisen kulttuurityön vaaliminen ja edistäminen

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan tarkoituksiaan edistävään julkaisutoimintaan, ja pitää yllä toimintaansa tarvittavia tiloja. Yhdistys voi jakaa palkintoja ja apurahoja kirjallisesti lahjakkaille henkilöille. Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja.

Seuran luonto- ja kirja-aiheinen merkki vuo-
delta 1979 on kuusamolaisen Antti Hahdon suunnittelema.

Toimintakertomus 2016

Ohessa Kalle Päätaloseuran Toimintakertomus vuodelta 2016