Pärekattotalkoot alkamassa. Komea pino uusia päreitä odottaa pirtin seinustalla.

Kartanopehtuuri Kyösti Hyvärinen ohjissa.
(kuva Anne Hoikkala)