Vuosikokouksesta poimittua

Johtokunnan esityksen mukaisesti hyväksyttiin jäsenmaksut vuodelle 2023 henkilöjäsenmaksu 20 €, ainaisjäsenmaksu 200 € ja yhteisöjäsenmaksu 250 €.

Seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2022-2024

  •  Osmo Buller valittiin seuran puheenjohtajaksi, Jouko Nissinen varapuheenjohtajaksi.

Päätettiin erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen kaudelle 2022-2024 seuraavasti:

  • Virpi Puolakanaho ja hänen varajäsenensä Maria Helin-Vettenranta jatkavat.
  • Maija Saviniemi ja hänen varajäsenensä Jorma Räisänen jatkavat.
  • Veijo Jussilan tilalle valittiin Pasi Syrjälä ja hänen varajäsenenään jatkaa Kati Koivukangas.
  • Pasi Syrjälä oli aiemmin varajäsen, hänen tilalleen valittiin varajäseneksi Ulla Kaislaranta.
  • Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Jylkäs ja Sirkku Kinnunen ja varalle Tarja Kurtti ja Sirkku Kaijala.