Lato ja navetta Kallioniemessä vuonna 1986 Kuva Olavi Karvonen