Päätalo-viikon kuvia

Aini Vääräniemi on ottanut kuvia Päätalo-viikon tapahtumista. Käyhän kurkkaamassa! Albumi 2021

Vuoden 2022 tietokilpailun lukupaketti

Vuodesta toiseen on Veijo Toivanen voittanut Päätaloviikon tietokilpailun. Kuva vuodelta 2019 Päätaloseuran arkisto.

Vuoden 2022 kilpailun lukupaketti on tässä. Matti Puolitaival laatii kysymykset totuttuun tapaan. Tulkaahan päihittämään monivuotinen mestaritietäjä, Veijo Toivanen!

Ahdistettu maa

Miinoitettu rauha

Ukkosen ääni

Liekkejä laulumailta

Tuulessa ja tuiskussa

Nälkämäki

Tammerkosken sillalla

Lue ensi kesää varten!

Maija ja Sari muistuttavat, että ensi kesän Päätalo-viikon tietovisan kysymykset tulevat Huonemiehen pojasta. Eli kysymyksessä on se nopea älypuhelinkilpailu. Eikun taas kertaamaan!

Tietovisa älykännykällä

Raimo Aro kutsuttiin seuran kunniapuheenjohtajaksi

Vuoden 2021 Päätalo-viikon pääjuhla aloitettiin juhlallisesti kutsumalla Raimo Aro seuran  kunniapuheenjohtajaksi.  Kunniakirjan on suunnitellut taiteilija Jussi Valtakari. Raimo ehti olla seuran puheenjohtajana reilut 20 vuotta.Hän pyysi eroa tehtävästä täytettyään 80 vuotta. Kalle Päätaloseura ry kiittää Raimoa monipuolisesta ja uhrautuvasta työstä Päätalolaisuuden ja seuran hyväksi.

Päätalo-viikko 2021

Raimo Jokisalmi ja seuran puheenjohtaja Osmo Buller

Päätalo-viikkoa vietettiin ennätysmäisen kuumassa helteessä Paula-myrskyn runtelemissa maisemissa. Myrskyn takia jouduttiin perumaan retkiä, koska raivaustyöt olivat pahasti kesken. Silti Päätalo-väki oli iloisesti mukana tapaamassa tuttuja ja osallistumassa muihin tilaisuuksiin. vielä ei ole tiedossa tarkkoja kävijämääriä, mutta mukavaa vilskettä oli kylällä.

Kalle Päätalo-seura ry sai hienon lahjoituksen Raimo Jokisalmelta. Raimo on toiminut toimittajana ja hän on kirjoittanut vuodesta 1984 asti paljon myös Päätalosta. Hän on myös tutkinut Ii-jokisarjan taustoja, joista mainittakoon esimerkiksi Isokummun taloon liittyviä omistuskiemuroita. Nyt laatikollinen lehtileikkeitä on seuran arkistossa. Suuret kiitokset Raimolle tästä lahjoituksesta!

 

Päätalosanomat kansissa

Päätalosanomat kansissa

Kalle Päätaloseura on koonnut kaikki tähänastiset Päätalosanomat kansien sisälle. Vuosien varrella kerätty monipuolinen aineisto säilyy nyt lukukelpoisena tuleville polville. Kirjojen sijoituspaikaksi on suunniteltu Taivalkosken kotiseutuarkistoa, joka sijaitsee kirjaston tiloissa. Asiaan saataneen varmuus pikapuolin.

Samalla muistutamme, että Päätalosanomien irtonumeroita on edelleen yhdistyksen varastossa. Käy katsomassa lehtien sisällöt Päätalo-sanomat sivulta ja tilaa Aini Vääräniemeltä Hinnasto. Lehtiä löytyy Kallioniemestä sen aukioloaikoina. Joitakin lehtiä jaetaan ilmaiseksi.Lehtien sisällöt

Yhdistyksen vuosikokouksesta poimittua

Uusi puheenjohtaja Osmo Buller ja väistyvä puheenjohtaja Raimo Aro laskivat Päätalo-viikon päätökseksi luonnonkukista tehdyn kimpun sankarihaudoille.

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2021

 

Kokousaika                        Sunnuntai 30.5.2021 klo 15.00

Kokouspaikka                    Päätalo-keskus, Taivalkoski

 

 

 

 

Vuoden 2020 toimintakertomus

Sihteeri ja puheenjohtaja esittelivät johtokunnan esityksen mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja se hyväksyttiin. Todettiin että Päätaloviikko pidettiin kokoontumisrajoitusten takia kokonaan virtuaalisesti. Samoin todettiin, että jatkossakin osa ohjelmista voisi olla virtuaalisia, kun nyt on opittu toteuttamaan virtuaaliohjelmia. (Liite 3.)

6

Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Käytiin läpi vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Vuoden tulos oli ylijäämäinen johtuen siitä, ettei Päätaloviikon menoja ollut. (Liite 4.)

7

Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistettiin ja päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8

Jäsenmaksuista päättäminen vuodelle 2022

Johtokunnan esityksen mukaisesti hyväksyttiin jäsenmaksut vuodelle 2022 seuraavasti; henkilöjäsenmaksu 20 €, ainaisjäsenmaksu 200 € ja yhteisöjäsenmaksu 250 €.

 10

Sääntömuutosehdotus

Käytiin läpi sääntömuutosehdotus, joka hyväksyttiin. Haetaan sääntömuutoksen vahvistamista Patentti- ja Rekisterihallitukselta. Muutosta nykyisiin sääntöihin verrattuna tulee muun muassa johtokunnan jäsenten ja varajäsenten määrään. Henkilökohtaiset varajäsenet poistuisivat ja tilalle valittaisiin 0-3 varajäsentä, jotka kutsuttaisiin kokouksiin tarvittaessa. Myös jäsenrekisteriin on tulossa sellainen muutos, että jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kolmena peräkkäisenä vuonna, hänen nimensä poistetaan jäsenrekisteristä. Nyt rekisteristä on poistunut heti, jos jäsenmaksu on ollut maksamatta. Syynä on voinut olla muun muassa osoitteen muuttuminen tai laskun maksun unohtuminen.

11

Seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2021-2022

Raimo Aro on pyytänyt eroa puheenjohtajan tehtävästä. (Liite 6.) Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Osmo Buller. Hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jouko Nissinen.

Osmo Buller puheenvuorossaan kiitteli Raimo Aroa työstä, jota hän on tehnyt seuran hyväksi puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana 26 vuoden ajan, ja antanut laajan panoksen Taivalkosken kulttuuri-, kotiseutu- ja sivistyselämän kehittymiselle laajemminkin. Buller lupasi, että johtokunta jatkaa toimintaa Aron viitoittamalla tiellä.

Kokouksen puheenjohtaja Tuomo Horsma kiitteli kokousväen puolesta Raimo Aroa ansiokkaasta työstä päätalolaisuuden sananviennissä. Työn jäljet näkyvät kauas tulevaisuuteen muun muassa Kalle Päätalon muistomerkissä, jota Aro oli toteuttamassa. Edelleen Tuomo Horsma toivotti Osmo Bullerin tervetulleeksi puheenjohtajan tehtävään ja kuvaili häntä tunnolliseksi ja työtä pelkäämättömäksi.

Raimo Aro iloitsi siitä, että Osmo Buller jatkaa puheenjohtajana, ja totesi lopuksi, että täytyy osata luopua, kun ikää on tullut 80 vuotta.

Salme Koskelo esitti toiveen, että Raimo Aro kirjoittaisi muistelmat koko toiminnastaan. Aro sanoi, että jos löytyy hyvä pännämies, niin muistelmat voivat toteutua.

12

Johtokunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle kaudelle 2020-2022

 Päätettiin erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen kaudelle 2021-2023 seuraavasti:

Salme Koskelo ja hänen varajäsenensä Kaarina Huttunen jatkavat

Aini Vääräniemi ja hänen varajäsenensä Leila Kyngäs-Teeriniemi jatkavat

Helvi Horsma ja hänen varajäsenensä Taisto Alatalo jatkavat.

Varapuheenjohtajaksi valitun Jouko Nissisen tilalle kaudeksi 2021-2022 johtokuntaan valittiin Tuomo Horsma ja hänen varajäsenekseen valittiin Pasi Syrjälä.

13

Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2021

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Jylkäs ja Sirkku Kinnunen ja varalle Tarja Kurtti ja Sirkku Kaijala.

14

Seuraavan vuosikokouksen ilmoitustapa

 Vuosikokouksesta ilmoitetaan sääntöjen mukaisesti Taivalkosken Sanomissa ja seuran www-sivuilla vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Lisäksi vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenistölle jäsenkirjeessä. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta.

 Yhdistys

Uutta!

Vieraile Kallen työhuoneessa ja lapsuuskodissa uudella tavalla!

 

Kallioniemessä voi kokeilla mobiiliopastusta. EU:n maaseuturahaston tukema Tarinasoitin- hanke on tuottanut Koillismaan Leaderin rahoituksella ensimmäisen version mobiiliopastuksesta. Tätä varten Kallioniemessä on ollut kaksi iPadia, joilla on voinut avata Tarinasoitin- ohjelman ja saada sen avulla omatoimisen opastuksen omaan tahtiin Kallioniemen ja myös Päätalokeskuksen kohteissa. Hanketta ovat olleet toteuttamassa Aini Vääräniemi ja Jorma Räisänen.

Tuotokseen voi käydä tutustumassa osoitteessa http://tarinasoitin.fi/kallepaatalo.